13:15 —

Opgraving Castellum Meinerswijk [Lezing]

Locatie

Hannesstraatje 2,6843 NV Arnhem

Toon kaart

Het Castellum is ontdekt aan het einde van de jaren '70 toen archeoloog dhr. Willems in het kader van een promotie-onderzoek hier een proefsleuf groef. Bij die opgraving en de latere opgraving, begin jaren ’90 (o.l.v. archeoloog dhr. Hulst), zijn de resten van de zuidelijke muur en de vrijwel complete plattegrond van het hoofdkwartier (principia) ontdekt en opgegraven. Hoe dat fort er precies uitzag, is niet helemaal zeker. Wél dat het zich uitstrekte over twee hectare, precies genoeg om plaats te bieden aan een cohort hulptroepen van 480 man. In de lezing van 13.15 uur gaat Archeoloog Jan Verhagen a.d.h.v heel mooi fotomateriaal vertellen over de beide opgravings-ervaringen van de heren Willems en Hulst.